top of page

Huisregels

 • Voor reservaties voor het verblijf van uw hond worden aangevraagd via mail (debby.vandenberg79@gmail.com of via telefoon (+32 498 24 66 04). Hierbij vermeld u de periode van reservering, met datum van aankomst en datum van vertrek.

 • De eigenaar is verplicht ons tijdig te verwittigen indien hij zijn hond niet kan komen afhalen op het afgesproken tijdstip.

 • Bij het brengen van de hond moet het volledige bedrag voor het verblijf betaald worden. Er wordt gevraagd dit in cash te betalen. 

 • Inentingen tegen Parvo, Carré en kennelhoest zijn verplicht en moeten minimaal één week en maximum één jaar voor het binnenbrengen van de hond toegediend zijn. Het bewijs wordt voorgelegd via het inentingboekje, bij het brengen van de hond. Daarnaast moet iedere hond vrij zijn van ongedierte en besmettelijke huidziekten. De honden moeten verplicht een vlooienband dragen of met anti-parasitair behandeld zijn. Dit middel wordt best thuis reeds twee dagen vooraf toegediend. Graag de lege verpakking meebrengen als de hond gebracht wordt. De vlooienband kan in het verblijf zelf aangekocht worden. Prijs is afhankelijk van het gewicht (+- €25,00)

 • De hoteluitbater is verantwoordelijk voor de voeding, de dagelijkse verzorging en het onderdak van de hond. Wanneer u hond ziek blijkt, behouden wij het recht ten allen tijde onze dierenarts te raadplegen voorde behandeling van uw dier, bij onze dierenarts Aan de Vesten. Dit op rekening van de eigenaar. De hoteluitbater kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ziekte of het overlijden van u hond.

 • Iedere hond heeft recht op een eigen hok, de eigenaar kan best de eigen slaapplek van thuis voorzien (lees: bench, mand...). Eigenaars van honden met een uitzonderlijke ontsnappingsvermogen moeten dat expliciet melden. We zullen elke hond het zo aangenaam mogelijk proberen te maken tijdens het verblijf. Als je hond over een omheining kan springen of loopsheid verwacht wordt, dient dit ook steeds vooraf vermeld te worden.

 • Afwijkend gedrag van de hond moet gemeld en beschreven worden voordat de hond in het hotel geplaatst wordt (bijvoorbeeld: kan de hond omgaan met andere honden en dieren, kleine kinderen...) Er mag duidelijk vermeld worden als uw hond een hondenschool heeft gevolgd.

 • Alle bijkomende kosten, zoals extra verzorging en medische verzorging dienen betaald te worden bij het ophalen van de hond.

 • Honden die niet afgehaald worden op datum en uur van de afspraak worden gedurende veertien dagen in het hotel verder gehouden tegen het dubbele van het overeengekomen tarief. Na verloop van deze termijn zal het dier overgebracht worden naar een dierenasiel naar eigen keuze van de hoteluitbater. (Er kan iets onverwachts gebeuren, waardoor het afhaalmoment niet kan worden nagekomen. Gelieve dit tijdig te laten weten.)

 • De prijs wordt berekend per dag. Een dagverblijf zonder overnachting wil zeggen dat uw hond bij ons kan verblijven tussen 8 en 18u. Voor flexibele uren, contacteert u de hoteluitbaatster.

 • Annulering moet tijdig aangegeven worden. Bij het annuleren één maand voor het ingaan van de overeenkomst vervalt de betaling. Twee weken voor het ingaan van de overeenkomst dient 50% vereffend worden. Als binnen twee weken voor ingang van de overeenkomst wordt geannuleerd, dient 100% vereffend te worden. Bij dringende omstandigheden (overlijden van de hond, ziekenhuisopname...) vragen we een attest om dit te staven.

bottom of page